Efterbevakning

Efterbevakning
Med Prioritets efterbevakning kan du vara säker på att avskrivna fordringar inte faller i glömska eller preskriberas. Vi garanterar en effektiv bevakning av alla inkassoärenden som skrivits av pga. negativa utmätningar och personlig konkurs m.m.


Registrering
Om du tidigare har anlitat Prioritet för inkassoärenden har du förmodligen tecknat ett efterbevakningsavtal med oss. Dina aktuella uppdrag överförs då regelbundet med automatik.
Det går också bra att anlita Prioritet för enbart efterbevakning, du väljer då själv hur du skickar dina uppdrag till oss. Vid större kvantiteter föredrar vi dock en digital lösning.


Handläggning
Vi inleder efterbevakningen med att skicka ett brev till gäldenären där vi meddelar att vi har tagit över bevakningen av skulden. Du själv får ett uppdragserkännande av oss.
Prioritet är ständigt uppdaterad med information om gäldenärens ekonomi och korrekta adress från UC och Sema Group m.m.

Prioritet fortsätter att ta kontakt med gäldenären till en uppgörelse är gjord. Det sker via brev, telefax, samtal eller genom utmätning av Kronofogdemyndigheten.


Högsta inkasseringsresultat
Du får tillgång till omfattande intern och extern information om gäldenärens betalningsförmåga, vilket garanterar dig högsta möjliga inkasseringsresultat.


Prestationsrelaterad prislista
Allt arbete Prioritet lägger ner på efterbevakning för att lyckas med en inkassering är helt kostnadsfritt fram till att fordran betalats in, helt eller delvis. Pengarna fördelas procentuellt mellan oss enligt tidigare gjord överenskommelse.


Prioritet har branschens mest effektiva system för efterbevakning.


Vill du bli kund hos Prioritet eller ha mer information?