Företagsinkasso

Modern inkasso-snabbare betalt, undvik kreditförluster
Idag känner många företag och organisationer att det tar tid att få tillbaka sina utestående kundfordringar och att de har höga kreditförluster. Den genomsnittsliga vinstmarginalen i näringslivet är 7 %. Det krävs alltså stora uppoffringar för att kompensera en kreditförlust. Detta löser ni genom att anlita Prioritet Inkasso för att driva in era företagsfordringar. Då får ni snabbare betalt av era kunder och därmed undviker ni oprioriterade konkursfordringar.

Med vår kundwebb har ni full kontroll över hela flödet samt ser våra resultat i er statistikmodul. Våra medarbetare driver en unik och intensiv inkassometodik, de har kompetensen, resurserna och viljan att välja rätt åtgärder i rätt tid. Därmed lyckas vi driva in 10-15 % mer till Sveriges företag och organisationer.

Pan Nordisk och global inkassotjänst
Många exportörer upplever svårigheter att få betalt i tid, vilket medför ytterligare arbete och kostnader. Prioritet Inkasso erbjuder en modern utländsk inkassotjänst som hjälper er att spara mycket kostnader inom området samtidigt som ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi är medlemmar i den världsomspännande inkassoorganisationen ACA (American Collectors Association) och har byggt upp ett nätverk av noga utvalda partners.

Vi begär aldrig hjälp av ett ombud utan att först fått ditt skriftliga tillstånd. För säker inkassering av utlandsuppdrag-använd Prioritet Inkasso!

Därför ska du anlita oss på företagsinkasso

• Fokuserad inkassospecialist ger ökad lönsamhet

• Prioritet Inkasso är ett starkt varumärke, snabbare betalt

• Stark telefonkultur, vi vårdar dina kundrelationer, bäst för dina affärsrelationer

• Modernt inkassobolag som driver ständig utveckling, din trygghet för långsiktig framgång

• Pan Nordisk och global inkassotjänst, allt på ett ställe


Välkommen som kund till Prioritet Inkasso!