Hyresinkasso

Fokus på både fordran och kontraktet
Tänk om man kunde få hjälp med att slippa långa avhysningstider, hyresförluster och för höga kostnader för sina hyresjuridiska ärenden-det kan man! Vi på Prioritet Inkasso hanterar effektivt inkassouppdrag såväl gällande bostäder som kommersiella lokaler. Genom en kombination av en genomtänkt generell inkassohantering och juridisk spetskompetens skapas stora fördelar för våra bostad, förvaltnings och fastighetsbolag.

Vår unika inkassometodik genererar snabba betalningar, korta avhysningstider och vi tar rätt betalt. Vill du också inkassera 10-15 % mer och göra en sak ordentligt, en gång? Ta hjälp av Prioritet Inkasso!

Så här fungerar det

• Ni överför inkassoärenden via XML, textfil eller annat överenskommet format

• Inkassokrav med Prioritet Inkasso skickas ut

• Avstämningar kring betalningar genomförs löpande

• Snabb åtkomst till all ärendestatus via vår kundwebb Inkasso Online

• Beroende på fordrans karaktär, bostad, lokal, avflyttad väljer vi relevant åtgärd

• Prioritet Inkasso driver och biträder kring eventuella hyresjuridiska processer, tvistemål samt konkursförfarande


Därför ska du anlita oss på hyresinkasso

• Fokuserad inkassospecialist ger ökad lönsamhet

• Prioritet Inkasso är ett starkt varumärke, snabbare betalt, snabbare avhysningar

• Stark telefonkultur, vi vårdar dina hyresgästrelationer, bäst för dina affärsrelationer

• Modernt inkassobolag som driver ständig utveckling, din trygghet för långsiktig framgång

• Kvalitet och rätt betalt för hyresjuridik


Välkommen som kund till Prioritet Inkasso!