Om Prioritet Inkasso

Sveriges enda inkassospecialist

Vi kännetecknas av nyheter och modern inkassoverksamhet. Till skillnad mot våra konkurrenter har vi valt att fortsätta vår fokusering på renodlad kredithantering, vi gör en sak ordentligt och blir bäst på det. Vi samarbetar med stora och medelstora företag och organisationer i hela Sverige, som vet betydelsen av en inkassoleverantör som snabbt och modernt levererar kvalitet och därmed optimerar sin framgång. Verksamheten har bedrivits under 30 år och vi är medlemmar i branschorganisationen Svensk Inkasso samt har kvalitetssäkrade system som fullt ut stöder de lagar och förordningar som gäller.

Vår kundwebb Inkasso Online ger våra kunder kontroll och uppföljning i ett gränssnitt som är det allra senaste på marknaden. Vi har en stark telefonkultur som svarar upp till högsta nivå kring tillgänglighet och assistans i varje enskild fråga. Vi tror att dom allra flesta vill göra rätt för sig. Vi ger uppmärksamhet och lyhörda betalningslösningar som leder till att fordringar betalas och att affärer kan utvecklas. Dessutom är vi ett av branschens starkaste varumärke vilket ger våra kunder stor trygghet i deras affärsrelationer.


Prioritets affärsidé
Prioritet Inkasso skall utan ägarintresse snabbt, professionellt och smidigt förse företag i Sverige med rörelsekapital och samtidigt skydda företagen mot kreditförluster.


Värdegrunder

Vi ska uppfattas som snabba, seriösa, personliga och tillgängliga av våra kunder.

Vi ska leverera hög kvalitet till rätt pris

Vi ska ha ordning och reda i allt vi gör och göra en sak ordentligt EN gång.


Välkommen som kund till Prioritet Inkasso!