Vi vill öka din lönsamhet

Idag upplever många företag och organisationer att det är svårt att se skillnad på de olika inkassobolagens erbjudande. För att göra det enkelt, vi vill en enda sak och det är att hjälpa våra kunder att öka deras lönsamhet. Detta gör vi genom att vara snabbast att driva in våra kunders utestående fordringar. På så sätt förbättrar vi våra kunders kassaflöde och likviditet. Genom att vara snabba, korrekta och veta vad vi vill, lyckas vi driva in 10-15 % mer till Sveriges företag och organisationer. Vårt fokus ligger på dina fordringar. Vi har en klar uppfattning om vilken karaktär av fordringar som passar oss bäst och där vi kan göra skillnad. Lika klara är vi med att inte ta uppdrag kring att driva in SMS-krediter och olika former av vårdavgifter. Vi brinner för det vi gör och ser oss hela tiden efter nyheter som kan utveckla våra kundsamarbeten.

Om vi får hjälpa till att driva in era utestående kundfordringar så kommer ni att öka er lönsamhet. Ni kommer att få snabbare betalt och era kreditförluster kommer att minska. Ni kommer också få ökad kontroll över er inkassohantering. Vår kundwebb Inkasso Online ligger i absolut framkant och ger branschens enda omedelbara statistikmodul som ger er ett tydligt nuläge av vår indrivning. De senaste och modernaste formaten av IT-lösningar erbjuds i våra inkassokoncept, vilket innebär ökad administrativ avlastning samt minskade kostnader för er verksamhet.

Därför skall ni låta Prioritet Inkasso driva in era utestående kundfordringar

• Snabbare betalt och ökad indrivningsprocent

• Du får en modern inkassoleverantör med nya ideér

• Vi är enkla att samarbeta med

• Bättre kontroll över din inkassohantering

• Vi vårdar dina kundrelationer, har en stark telefonkultur och goda personliga relationer


Tjänsterna vi erbjuder är följande

Företagsinkasso
Konsumentinkasso
Hyresinkasso
Utlandsinkasso
Efterbevakning
Påminnelseservice
Parkeringsservice


Vill du bli kund hos Prioritet eller ha mer information?