Utlandsinkasso

Utlandsinkasso

Internationellt utbyte av varor och tjänster ökar starkt och därmed också behov av utlandsinkasso. Prioritet har en mångårig erfarenhet av internationell inkasso, då vi bedriver framgångsrik inkassoverksamhet över hela världen.


Vårt arbetssätt
All utlandsinkasso är normalt provisionsbaserad, dock med en mindre fast avgift. Detta helt enkelt för att minska kostnadsrisken för våra uppdragsgivare vid ett misslyckat ärende, samtidigt som vi uppnår maximalt engagemang för att lyckas på dessa många gånger svåra marknader. Prioritet söker på olika sätt, främst genom brev, email och telefonsamtal få gäldenären att betala sin skuld till dig. Det blir givetvis billigast för dig om vi lyckas med inkasseringen i detta skede.


Vårt ombudsnät
Vi är medlemmar i den världsomspännande inkassoorganisationen ACA (American Collectors Association) och har byggt upp ett kontaktnät av noga utvalda ombud, inkassobolag och advokater runt om i världen, som hjälper oss med inkassering utomlands. Våra utlandsombud känner väl till vårt sätt att arbeta och arbetar utifrån våra värderingar anpassade till respektive lands lagar och regler. Vårt kontaktnät befinner sig under ständig utbyggnad och uppdatering.


Vår utlandsavdelning behärskar de vanligaste främmande språken. Vi begär aldrig hjälp av ett ombud utan att först ha fått ditt skriftliga godkännande, eftersom detta steg medför en ökad kostnadsrisk. Av samma skäl vidtar ombudet aldrig rättsliga åtgärder utan att först ha fått ditt skriftliga tillstånd. Prioritet har också egen juristkompetens, specialiserad på utlandsinkasso.


Utnyttja vår utlandsinkasso – en säker väg till inkassering av utlandsuppdrag!


Vill du bli kund hos Prioritet eller ha mer information?